Katse tulevaan! – Ja menneeseen.

Uusi vuosikymmen on vaihtunut, ja siinä samalla on myös nuorten taidetyöpajan ja etsivän työn projektien kevätkausi käynnistynyt! Vuoden vaihtuminen on taitekohta, jossa haluamme luoda katsauksen siihen, mitä keväällä on odotettavissa. Ennen sitä on hyvä katsoa myös taaksepäin, menneeseen syksyyn, mitä kaikkea projekteissa on täällä Fuengirolassa käytännössä tehty syksyn 2019 aikana.

Syksy 2019 oli värikäs, liikkuva ja innostava 🙂

Syksyn 2019 aikana hankkeiden tärkeimmät tavoitteet ja toiminnot ovat olleet

  1. Pilotoida erilaista toimintaa noin 15-29-vuotiaille nuorille Nuorille on järjestetty syksyn aikana espanjan alkeiskurssi Sofia-opistolla ja pienryhmäopetusta Katrin johdolla, liikunta- ja hyvinvointikurssi, avoimien ovien luovaa toimintaa, retki Malagaan sekä mahdollisuus henkilökohtaisiin keskusteluihin ja asioiden hoitoon yhdessä työntekijöiden kanssa. Syyskauden (4kk) aikana projektien toimintaan on osallistunut yli 40 nuorta ja yhteensä työn kautta on henkilökohtaisesti kontaktoitu yli 120 nuorta.

  2. Verkoston kokoaminen ja yhteistyö Hankkeiden tavoitteena on selvittää, mitä toimintaa ja osallistumisen mahdollisuuksia kohdeikäisille nuorille jo on ja mistä puolestaan on puutetta. Tulevaa toimintamallia suunniteltaessa mietitään alueen toimijoiden kanssa, mitä kaikkea on mahdollista tehdä yhteistyönä ja millaisia nuorten osallisuutta tukevia toimintoja tarvitaan lisää. Tapasimme syksyn aikana monta kymmentä nuorten kanssa eri tavoilla toimivaa henkilöä. Nuorten yhteistyöverkoston kutsuimme koolle ensimmäisen kerran marraskuun lopussa ja sen on tarkoitus jatkua pysyvänä, nuorten asioita edistävänä verkostona Aurinkorannikolla.

  3. Kenttätyön ja kyselyiden kautta tuottaa ajankohtaista tietoa suomalaisnuorten elämäntilanteista Aurinkorannikolla sekä tarpeista nuorisotyön palveluille. Projektien työntekijät ovat jalkautuneet sinne missä nuoret liikkuvat, esimerkiksi eri aikoina ja viikonpäivinä kaduille sekä erilaisiin tapahtumiin. Marraskuussa avattiin verkkokysely 15 – 30-vuotiaille nuorille ja neljän kuukauden aikana tavoitteena on saada mahdollisimman paljon vastauksia nuorten eri yhteisöistä. Fuengirolan suomalaisyhteisön ikärakenne on nuorentunut viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta nuorten määrästä ja elinoloista ei ole tarkempaa tietoa. Eri elämäntilanteissa oleville nuorille olemme tehneet haastatteluja, joita hyödynnetään blogissa ja tulevan palvelumallin suunnittelussa.

Kevään 2020 toiminta jatkuu samalla tavalla ja mahdollisuuksien mukaan huomioimme toiveet.

15.1. Jatkuu espanjan pienryhmä ja 16.1. eri lajeja kokeileva liikuntaryhmä. Nuorten luovan toiminnan ryhmä on tiistaisin klo 17-19. Helmikuussa teemme retken Malagaan. Myös muuta ryhmätoimintaa on luvassa ja otatamme mielellämme vastaan ehdotuksia!

Ryhmien lisäksi teemme yksilötyötä ja olemme nuorten ja nuorten aikuisten käytettävissä, oli kyseessä virastoasioinnit, uusien harrastusten etsiminen tai juttuseura. Jos emme itse osaa auttaa, etsimme yhdessä tahon, joka osaa.

Syksyn tapaan liikumme myös keväällä kentällä eri paikoissa ja tapahtumissa. Tiedonkeruuta jatkamme vielä helmikuun ajan nettikyselyllä ja yksilöhaastatteluilla. Nuorten yhteistyöverkostoa koitamme laajentaa saamalla paikallinen nuorisotoimi mukaan ja sitä kautta järjestää kansainvälistä toimintaa.

Yhteistyöverkosto kokoontui tammikuussa paikallisen nuorisotoimen tiloissa

KIITOS jokaiselle viime syksystä ja projektiemme hyvästä vastaanotosta! Otamme edelleen mielellämme vastaan toiminta- ja yhteistyöehdotuksia.

Löydät meidät kotisivujen lisäksi: Karita: +358 406289869, karita.snellman@siltavalmennus.fi Katri: + 34 643 198 345, katri.p.aho@jyvaskyla.fi Facebook: Nuorten taidetyöpaja ja etsivä työ Fuengirola Instagram: karitaetti / taidetyopajafuengirola

#Aurinkorannikko #Projektityö #välikatsaus #Etsivänuorisotyö #Nuortentaidetyöpaja #Fuengirola #Etsivätyö

5 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki